Quy chế làm việc của Viện NCS&HLGD


QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ SINH HOẠT

CỦA VIỆN NCS&HLGD

Quy chế làm việc và sinh hoạt ở Viện NCS & HLGD quy định rõ trách nhiệm thực hiện kỉ luật lao động của CBCNV, là căn cứ để xét phân loại lao động, bình xét thi đua, khen thưởng, kỉ luật, xét nâng bậc lương hoặc cử đi học của CBCNV thuộc Viện NCS & HLGD. Quy chế làm việc được quy định trong 10 điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian làm việc

- Đảm bảo 8 giờ làm việc mỗi ngày và 5 ngày làm việc mỗi tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), sáng từ 8h00 đến 11h45, chiều từ 13h00 đến 17 h00.

- Đi muộn có lí do chính đáng trong vòng 30 phút thì được phép làm bù trong ngày hoặc ngày khác trong tuần.
- Ưu tiên dành các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm cho các hoạt động nghiên cứu; các ngày thứ Hai, thứ Sáu cho các công việc về hành chính của Viện.
2. Nguyên tắc và phương châm làm việc
- Đổi mới nhận thức, chung sức hành động vì lợi ích, vì danh dự của tập thể.
- Thực hiện tập trung dân chủ và kỉ luật nghiêm minh.
- Đoàn kết nhất trí và hợp tác tương trợ lẫn nhau.
- Chú trọng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc hơn là số lượng công việc.
- Khách quan, toàn diện và công bằng trong việc đánh giá kết quả công việc.

3. Quy tắc ứng xử chung
- Lịch sự, thân thiện, giữ đúng phong cách ứng xử văn hóa nơi công sở.
- Góp ý và tiếp thu ý kiến một cách chân thành.
- Đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau.
- Làm việc đúng giờ, đúng hẹn, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

- Các hành vi sau đây sẽ không được hoan nghênh, nếu vi phạm sẽ bị xử lí kỉ luật tùy theo mức độ nặng nhẹ: 1) Đưa tin nói xấu đồng nghiệp và Lãnh đạo; 2) Có hành vi, thái độ gây bè phái, chia rẽ nội bộ và gây mất đoàn kết trong Viện; 3) Phát ngôn gây phản cảm và thiếu văn hóa.

4. Làm việc trong Viện
- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp.
- Đảm bảo trật tự, yên lặng, không nói chuyên gây ồn ào trong giờ làm việc.
- Không làm việc riêng trong giờ hành chính.
- Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản và trang - thiết bị trong phòng và của toàn Viện.
5. Làm việc ngoài Viện và đi công tác
     Được phép ra ngoài Viện làm việc trong các trường hợp làm việc với cộng tác viên, đi thực tế ở trường phổ thông, đi thư viện thu thập tài liệu cho nghiên cứu, với các điều kiện :

-  Có kế hoạch trước từ đầu tuần, được sự cho phép của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Viện, công khai địa chỉ nơi làm việc ngoài Viện, giữ liên lạc thường xuyên với Viện, chấp nhận sự kiểm tra và giám sát của Viện, có sản phẩm và kết quả rõ ràng. Trưởng phòng làm việc ngoài Viện phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện.
-  Báo cáo kết quả công tác cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Viện bằng văn bản (bản giấy hoặc file mềm) và thông báo cho trực ban trong ngày.
-  Thời gian: Tối đa là 1 - 1,5 ngày/ tuần; 5 ngày/ tháng.

6. Giải quyết các công việc
6.1. Xây dựng văn bản và trình kí
- Phòng chức năng và các cá nhân chuẩn bị văn bản theo mẫu.
- Trưởng phòng kiểm tra, hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, kí nháy xác nhận vào văn bản.
- Nộp cho phòng Tổng hợp và Thư kí Viện trưởng.
- Thư kí Viện trưởng kiểm tra lần cuối, vào sổ và trình kí vào các buổi chiều hàng ngày từ 16h00 đến 17 h00.
6.2. Giải quyết bất đồng và mâu thuẫn
- Chấp nhận sự thống nhất trong đa dạng.
- Giải quyết bất đồng và mâu thuẫn thông qua đối thoại.
- Phương châm: Đối thoại, hợp tác và thân thiện.
7. Trực ban
- Luân phiên trực ban theo phòng, mỗi cá nhân trực ban một ngày theo sự phân công của Viện.
- Người trực ban có nhiệm vụ đến sớm hơn 15 phút và về muộn hơn 15 phút so với giờ làm việc hàng ngày đã quy định trên đây và được tính bù vào các ngày khác trong tuần.
- Người trực ban phải ghi nhật kí trực ban, trong đó nêu rõ những cán bộ nào đi muộn, làm việc ngoài Viện, đi công tác ...
- Công khai thông tin về trực ban.
- Trong trường hợp có sự cố, phải thông báo ngay với Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Viện để kịp thời có phương án giải quyết.

8. Thông tin và liên lạc

8.1. Duy trì thông tin liên lạc
- Mỗi cán bộ phải thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với Viện - kể cả khi đi công tác ngoài Viện, qua điện thoại hoặc email.
- Phương tiện thông tin liên lạc: Điện thoại cố định - di động, mạng không dây (wifi), Internet... trong ngày làm việc.

- Giữ phong cách ứng xử lịch sự & thân thiện khi giao tiếp, thông báo thông tin.
8.2. Bảo mật thông tin
- Không tiết lộ những thông tin cần được bảo mật của cơ quan và về người được tiếp xúc với nguồn thông tin đó.
- Không mang tài liệu bảo mật của cơ quan về gia đình và ra ngoài Viện nếu không được  Lãnh đạo Viện cho phép.
- Không tự ý tiếp xúc với tài liệu, thông tin cần bảo mật của Viện khi không có ý kiến của Lãnh đạo Viện hoặc không được phân công.
9. An ninh, trật tư
- Bảo vệ tài sản của cơ quan và cá nhân.
- Làm việc quá giờ hoặc làm thêm ngoài giờ phải thông báo với Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Viện và ghi vào sổ trực ban.
- Không làm việc và ở lại qua đêm ở Viện. Trong trường hợp cần thiết phải báo cáo Lãnh đạo Viện và bảo vệ tòa nhà.
10. Thưởng, phạt
- Hình thức thưởng: Tuyên dương, ghi hồ sơ thi đua khen thưởng, thưởng bằng hiện vật.
- Hình thức phạt: Nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo, không giao nhiệm vụ, buộc thôi việc hoặc phạt tiền, trừ tiền lương tiền thưởng.

    Quy chế làm việc và sinh hoạt ở Viện NCS & HLGD được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2015. Viện trưởng yêu cầu CBCNV của Viện chấp hành nghiêm chỉnh quy định này.

            Trân trọng cám ơn.                                                                  

                                                                                                               Viện trưởng

 

 

                                                                                                      PGS. TS. Trần Đức Tuấn

Chủ đề: