Viện NCS&HLGD tiếp đại diện CLANED (Phần Lan)


    Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục đã tổ chức buổi làm việc với ông Teemu Kainulainen (Đại diện CLANNED Châu Á Thái Bình Dương) về dự án hợp tác thử nghiệm học liệu điện tử. Đến dự có Ô. Phan Doãn Thoại (Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển GD Hà Nội); Ô. Nguyễn Thành Anh (Phó TBT NXBGDVN); Ô. Nguyễn Qúy Thao (Trưởng ban Chuyên gia tư vấn - NXBGDVN). Tại buổi làm việc, đại diện của CLANNED đã giới thiệu đềmô sản phẩm Học liệu Giáo dục điện tử và thảo luận về Dự án thử nghiệm phối hợp với Viện NCS&HLGD. Sau khi trình bày và trao đổi về dự án, đại diện của CLANNED và đại diện Viện NCS&HLGD đã kí kết thỏa thuận nguyên tắc MOU về việc hợp tác trong lĩnh vực Học liệu điện tử cũng như thống nhất các điều khoản hợp tác cụ thể của dự án. Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp và mở ra hướng hợp tác phát triển mới trong lĩnh vực học liệu điện tử.

                                                                                                              Nguồn: Viện NCS&HLGD

Chủ đề: